این روزهایِ من

من ، یک آدم معمولی ام!

" لعنتی "

این بغض چیه ؟ جنس ش از چیه ؟ که گلوتو فشار میده ، طوری که دردش از تمام دردات بیشتر میشه . 


سی و چهار سالگی یت مبآرک .

۱۳ موافق ۰ مخالف