این روزهایِ من

من ، یک آدم معمولی ام!

" صبوری "

ما زن ها ، آدم های بدبختی هستیم.

۶ موافق ۷ مخالف