این روزهایِ من

من ، یک آدم معمولی ام!

" لالایی به وقت اردی بهشت "

شب ها موقع خواب، من همه ی این ها " یه بوس از این یکی چشم، از اون یکی؛ لپ این وری، حالا لپ اونوری؛ چانه؛ حالا این ور گردن ، اون ور گردن هم؛  حالا دیگه خواب " را  می ... می شنوم.

صدای بوس ها، خنده های از ته دل، گه گاهی صدای موتور و  چرخ های ماشین ها روی آسفالت و بوی بهار را در نظر بگیرید پس زمینه ی این جمله های بالا.

+دارم فکر میکنم با این ولوم صدایی که آقای مرد همسایه ی جدید دارد ، چقدر خوب شده که اتاق روبروی پنجره ی اتاق من را گذاشته اند اتاق دختربچه شان، نه اتاق خواب خودشان.

۹ موافق ۰ مخالف