این روزهایِ من

من ، یک آدم معمولی ام!

" آموزه های یک معمولی "

" دلم برات تنگ شده بود! " ها را جدی نگیرید. درست به اندازه ی خیلی از " عزیزم " ها، یا خیلی از " جانم " گفتن ها، یا حتی خیلی از " خوبی؟ " هایِ بر حسب عادت. چرا؟ چون این ها همه مثل " دوستت دارم " ها معنی سیال دارند.

۷ نظر ۲ + ۰ -